La Psiconeuroinmunologia (PNI) estudia la interacció entre els processos psíquics, el Sistema Nerviós (SN), el Sistema Immune (SI) i el Sistema Endocrí (ES) del cos humà. Treballa des d'una perspectiva interdisciplinària que aglutina diverses especialitats: psicologia, psiquiatria, medicina del comportament, neurociència, fisiologia, farmacologia, biologia molecular, malalties infeccioses, endocrinologia, immunologia, i reumatologia.

La Psiconeuroinmunología posa de manifest la influència de factors psicosocials sobre la resposta immunològica (Ader, Felten, i Cohen, 1991).

El psiquiatre George F. Solomon, la defineix com:

La psiconeuroinmunología és un camp científic interdisciplinari que es dedica a l'estudi i recerca dels mecanismes d'interacció i comunicació entre el cervell (ment/conducta) i els sistemes responsables del manteniment homeostàtico de l'organisme, els sistemes: nerviós (central i autònom), immunològic i neuroendocrí, així com les seves implicacions clíniques.

La PNI investiga, sobretot, el funcionament fisiològic del sistema neuroinmune, els trastorns del sistema neuroinmune i les característiques físiques, químiques i fisiològiques, principalment, dels components detectables en sang perifèrica del sistema neuroinmune en laboratori (in vitro), en l'organisme viu (in vivo) o en el lloc on es desenvolupa la recerca (in situ). És designada també per Psicoinmunologia, Neuroinmunomodulació, Psiconeuroinmunoendocrinologia o Psiconeuroendocrinoinmunologia (PNEI) i també, encara que menys coneguda, per Neuroinmunoendocrinologia o Immunologia Conductual.