Punció seca


• Tècnica invasiva en la qual s’utilitza una agulla d’acupuntura pel tractament dels Punts Gatells Miofascials (PGM) que produeixen dolor. Es realitza un treball repetit sobre el punt a tractar i seguidament a la retirada de l’agulla es realitza un treball del teixit tou tractat.

• La seva aplicació és molt beneficiosa en patologies de l’aparell locomotor donant uns efectes d’aparició ràpida sobre el dolor muscular però podent persistir un dolor secundari durant les 24 hores posteriors a la seva aplicació.